Uprzejmie informujemy, że Fundacja Komunikacji Społecznej przenosi się do nowej siedziby.

Nasz nowy adres:
Fundacja Komunikacji Społecznej
ul. Filtrowa 75/22
02-032 Warszawa
tel: 0 22 8236093


Fundacja Komunikacji Społecznej to organizacja pozarządowa (non profit organization), której misją jest wprowadzanie dobrej i odpowiedzialnej komunikacji jako podstawowego warunku zgody, współpracy i zrozumienia niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Fundacji to podnoszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce poprzez profesjonalizację marketingu społecznego i tworzenie warunków współpracy organizacji pozarządowych, mediów i biznesu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie programów:

Wszystkie programy Fundacji są prowadzone z inicjatywy Fundacji lub w partnerstwie z innymi organizacjami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w tych organach.

Tworzeniem strategii komunikacji i realizacją kampanii społecznych na zlecenie innych podmiotów zajmuje się Fabryka Komunikacji Społecznej, która jest stałym sponsorem Fundacji finansującym koszty biura i telefonów. Fabryka i Fundacja to oddzielne podmioty prawne.


 

  FKS © 2003-2022
projekt graficzny: lunatikot.pl
strona www: progressiva.pl